STYRELSEN

STYRELSEN 2017/18

Ordförande:
Thomas Lönnström
Nyåker 319
74046 ÖSTERVÅLA
E-post: thomas@ostervalabuzzards.se
Telefon: 073-9926260

Sekreterare:
Erja Enqvist
Bergstorp 117
74047 HARBO
E-post: lasse.ahlander@telia.com
Telefon: 076-7688456

Kassör:
Elisabeth Hansson
Regnggatan 14
75431 UPPSALA
E-post: hanssonelisabeth@hotmail.com
Telefon: 070-4232400

Övriga ledamöter:
Victoria Hellander
Emma Karlberg

Revisorer:
Daniel Steinmo
Marie Rönn