Säsongens första utbildning

Inbjudan till Easy Basketutbildning

För dig inom som vill lära dig mer om hur vi skall jobba med våra yngsta. Obligatorisk utbildning för ledare och coacher i Östervåla Buzzards och Färnebo Eagles men vi välkomnar även intresserade föräldrar som vill lära sig mer om hur vi jobbar med barn inom basketen. Det krävs inga förkunskaper om basket för att deltaga på utbildningen. Vi samåker till Österfärnebo från Östervåla så är man billös är detta inget problem.

Dag: Tisdag 12 september
Tid: 18.00 – 21.00
Plats: Tallhallen, Österfärnebo

Kursledare: Kjell Karlgren, SBBF Stockholm
Kostnad: Gratis

Anmälan senast den 10 september till thomas@ostervalabuzzards.se

Utbildningen riktar sig till alla (unga som gamla, tränare som föräldrar) som vill, eller som bara vill få en inblick i hur det är att stå på basketplanen och leda barn. Grundingredienserna i kursen kan sammanfattas i tre värdeord engagemang, passion och glädje.

Kursens innehåll och målsättning

Målsättningen med kursen är att utbilda ledare och andra intresserade i Svenska basketbollförbundets (SBBF) Easy Basket koncept.

Kursen omfattar 3 timmar och inkluderar både teori och ett praktikpass. Efter kursen kommer du att få kännedom om

 •   Easy Basket konceptet
 •   Spelarutvecklingsplanen
 •   Teknikmärkeskonceptet

  Under kursen kommer du att:

 •  få tips på hur man kan lägga upp en träningsplanering från år 1 till år 3
 •  få handfasta tips på hur man genomför olika tekniska moment
 •  få tillgång till en handbok och en övningsbank som bygger på

  Spelarutvecklingsplanen

 •   få bättre kännedom om vilken utvecklingsnivå din grupp skall sträva efter att ligga på
 •   kunna fungera som EB-utbildare i din egen klubb

  Bakgrund

  Nytt projekt

  Under säsongen 2016/2017 driver SBBF ett FIBA-finansierat utbildningsprojekt ”Wherever you are – You Can” som har målsättningen att bidra till att basket blir den snabbast växande bollsporten i Sverige. Som en del i detta görs en särskild satsning på att erbjuda Easy Basketutbildning till alla tränare för barn i de yngsta åldrarna (t o m 12 år). Utbildningen är öppen för alla. Unga ledare, föräldrar men också mer erfarna tränare som vill få inspiration och exempel på roliga och bra övningar för barn. Efter utbildningen kan Du fungera som EB- utbildare i din egen klubb.

Teknikmärket och Spelarutvecklingsplanen

EB-utbildningen har från och med 2016 uppdaterats till att vara en del av SBBFs koncept Teknikmärket. Under utbildningen kommer Du att få ingående kunskap om Teknikmärket som finns i tre valörer (Brons, Silver och Guld) och som motsvarar tre tidiga nivåer i Spelarutvecklingsplanen. I korthet innebär Teknikmärket en möjlighet för tränarna att hitta rätt mål vid utvecklingen av sina spelare. Tränare erbjuds också möjlighet att avgöra när (hela) gruppen är mogen för att genomföra ett ”prov” och visa upp sina färdigheter för EB- ambassadören vid en särskild teknikmärkesdag. Denna dag arrangeras av klubben i samråd med EB-ambassadören. Klubben har då möjlighet att köpa in teknikmärken till en billig peng och dela ut till alla medverkande barn.

Easy Basketkonceptet

Easy Basket är Svenska basketbollförbundets (SBBF) utbildningskoncept för barn till dess att de fyllt 13 år. Konceptet bygger på Svenska Basketbollförbundets värdegrund, Riksidrotts- förbundets rekommendationer för barnidrott och FN:s Barnkonvention. Det handlar om alla barns rätt att delta och att barnidrott ska präglas av barnets bästa och ha fokus på lek och utveckling.

Easy Basketkonceptet ligger också i linje med Svenska Basketbollförbundets strategiska dokument Spelarutvecklingsplanen och forskning om barnidrott.

Konceptet innebär bland annat en grundbasketutbildning anpassad efter barns fysiska
och psykiska utveckling. Den skapar större utrymme för spelarutveckling längre upp i åldrarna, det ger på både kort och lång sikt fler utövare och större möjlighet att utveckla och behålla talangfulla spelare.

Matcher spelar vi i sammandragningsform i det som vi kallar Easy Basket Cup. Genom att spela fyra mot fyra med förenklade regler får alla barn större möjlighet att delta i
spelet. Eftersom matchresultatet inte är i fokus kan coacher och spelare jobba på kvalitet i grundträningen och individuell utveckling utan risk för utslagning.

Läs mer om Easy Basket på:

http://iof1.idrottonline.se/IdrottOnlineForbund/Basketboll/svenskabasketbollforbundet/EasyBasket/O mEasyBasket/

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*